PRIPREMA ZA ŠTAMPU

Priprema za štampuPriprema za štampu je u štampariji KAĆA sastavni deo široke ponude usluga. Priprema za štampu se može raditi za sve proizvode i u svim dimenzijama. Ukoliko štampu radite u štampariji KAĆA, priprema za štampu je besplatna. Priprema za štampu se radi tako što se fajl za štampu kreira na osnovu vaše ideje dizajna ili se dizajn radi po našoj ideji. Stručni tim grafičkih dizajnera će po potrebi kreirati idejno rešenje i predstaviti ga vama na doradu i odobrenje.

Štamparija KAĆA može stampu uraditi i na osnovu vaše pripreme za štampu. Ukoliko pripremu za štampu radite sami, želimo da vam skrenemo pažnju na nekoliko veoma važnih detalja.

Osnovne smernice u pripremi za štampu:

  • Rezolucija - Rezolucija dokumenta u kojoj se priprema za štampu radi treba da bude 300dpi
  • Boje - Pre odabira boja dizajna prilikom pripreme za štampu paletu boja treba podesiti na CMYK/8, a nikako RGB.
  • Format fajla za štampu - najsigurniji format fajla u kome se čuva priprema za štampu je PDF (editabilan ili ne). U slučaju PDF fajla nema potrebe za slanjem fontova i slično.
  • Merne jedinice - merne jedinice u programu u kome radite pripremu za štampu treba postaviti na milimetre umesto pixela. Štamparske mašine rade na osnovu CMYK palete i dimenzija u milimetrima.

Ovo su naravno samo osnovne smernice, a za ostale detalje u vezi sa pripremom za štampu, možete nas pozvati ili kontaktirati mailom pomoću podataka sa kontakt stranice.