KORIČENJE DIPLOMSKIH RADOVA

Koričenje diplomskih radova BeogradKoričenje diplomskih radova u štampariji KAĆA je samo jedna od usluga i mogućnosti koričenja.

Štamparija KAĆA može po porebi uraditi:

  • Koričenje diplomskih radova
  • Koričenje master radova
  • Koričenje doktorskih disertacija
  • Koričenje master radova
  • Koričenje seminarskih radova

Koričenje radova, bez obzira na namenu, radi se na visokokvalitenim mašinama za tvrdo koričenje i povezivanje. Niska cena i odličan kvalitet koričenja diplomskih radova u štampariji KAĆA je takođe nešto čime se možemo pohvaliti.

Tvrodo i meko koričenje diplomskih radovaKonkretno, ukoliko se radi o koričenju seminarskih i sličnih radova, koričenje se radi uglavnom mekim povezom i bez zlatotiska. Kada je reč o diplomskim, master, magistarskim radovima i doktorskim disertacijama, zahtevi su različiti, ali se koričenje radi uglavnom tvrdim povezom.

U velikom broju slučajeva se uz koričenje diplomskih radova tvrdim povezom zahteva i ispisivanje zlatotiskom na koricama rada.

Štampu i koričenje diplomskih radova u štampariji KAĆA možete završiti brzo, a cena zavisi od količine i posebnih zahteva.

Cena koričenja diplomskih radova

Cena koričenja diplomskih radova se određuje na osnovu broja stranica za štampu, vrste koričenja i specifičnih zahteva, ukoliko ih ima. Vreme štampe i koričenja diplomskih radova je veoma kratko, a po potrebi i hitnosti može biti gotovo i u periodu od čak samo nekoliko sati.

Ukoliko Vam je potrebno koričenje diplomskog ili nekog drugogo rada, kontaktirajte nas pomoću podataka na kontakt stranici.